Hedging

Hedging is een belangrijke techniek in de financiële wereld die helpt om risico's te beheersen en financiële stabiliteit te waarborgen. Het stelt zo beleggers, bedrijven en financiële instellingen in staat om zich voor te bereiden op onzekere marktomstandigheden en eventuele verliezen te beperken. Hedging kan echter ook complex zijn en vereist kennis van financiële instrumenten en markten.
Laatst bijgewerkt: 25-06-2024

Wat is hedging? Wij leggen het je uit

Een hedge (of hedging) in het geval van goud is een financiële beleggingsstrategie of financiële die wordt gebruikt om je risico’s van verlies te beperken. Het doel van hedging is om jezelf te beschermen tegen nadelige prijsbewegingen in financiële activa of markten. Hier zijn een aantal veelvoorkomende voorbeelden van hedging als het gaat om goud:

Valutahedging
Bedrijven die internationaal zaken doen, kunnen zich blootstellen aan valutarisico’s met als gevolg  wisselkoersschommelingen. Valutahedging kunnen ze gebruiken door bijvoorbeeld termijncontracten af te sluiten om de wisselkoers van toekomstige transacties vast te zetten.

Aandelenportefeuillehedging
Beleggers kunnen opties of futures gebruiken om hun aandelenportefeuilles te beschermen tegen koersdalingen. Dit wordt vaak gedaan door shortposities in derivaten in te nemen die tegengesteld bewegen aan de waarde van de portefeuille. hierover straks meer.

Grondstoffenhedging
Grondstofproducenten of grondstofhandelaren kunnen hedging gebruiken om zich te beschermen tegen prijsfluctuaties van benodigde grondstoffen. Ze kunnen futurecontracten inzetten om de verkoopprijs van hun grondstoffen vast te leggen.

Rentevoethedging
Bedrijven met variabele rentelasten kunnen zich beschermen tegen renteschommelingen door renteswaps of andere derivaten te gebruiken om de rentekosten en risico’s van hun schulden te beperken.

Inflatiehedging
Beleggers kunnen investeren in activa die historisch gezien in waarde zijn gestegen tijdens perioden van hoge inflatie zoals, goud, onroerend goed of inflatiegebonden obligaties  om zich te beschermen tegen koopkrachtdaling.

Wanneer je deze strategie in wilt zetten, is het belangrijk dat je bekijkt welk risico je wilt verminderen. Is dat valutarisico, renterisico of misschien de grondstoffenprijs? Voorbeelden zijn futures, opties, swaps of andere tools. Hieronder leggen we uit wat de verschillende vormen als voor- en nadelen hebben.

In het geval van futures wordt er een standaard contract opgesteld waarin beide partijen overeenkomen een bepaalde hoeveelheid goud te kopen of te verkopen voor een vooraf bepaalde prijs en datum.

Een goudleverancier kan een futurecontract inzetten om zich te beschermen tegen prijsdalingen van een toekomstige goudlevering. Jij als belegger kan futures gebruiken om te speculeren op stijgingen en dalingen zonder het goud fysiek te bezitten.

Opties geven de bezitter het recht om goud te kopen, een zogenaamde call-optie, of als put-optie te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs zolang deze binnen de bepaalde termijn valt.

In het geval van hedging kan een goudproducent put-opties kopen om zich tegen eventuele prijsdalingen te beschermen. Jij als belegger kan dan een call-optie gebruiken om te profiteren van zo’n prijsstijging. Op die manier bieden opties dus meer flexibiliteit dan futures, doordat ze je de keuze geven in de opties.

Tot slot de goudswaps. Bij deze swaps zijn twee partijen overeengekomen om tijdelijk goud te ruilen met als doel meer liquiditeit te krijgen of een renterisico te beperken. Een goudmijn kan goudswapovereenkomst inzetten om tijdelijk goud te verruilen voor cash om zo bijvoorbeeld operationele kosten te kunnen dekken. Naast deze goudswaps zijn er ook swaps die bedrijven beschermen tegen wisselkoersschommelingen van rentetarieven en valuta’s.
Het is belangrijk op te merken dat hoewel hedging risico’s kan verminderen het ook kosten met zich meebrengt. Zo kan het leiden tot winstbeperkingen als de marktomstandigheden gunstig zijn, maar het is vooral een strategie die door bedrijven en investeerders gebruikt kan worden om zich van ongewenste prijsbewegingen te beschermen.

Laat je middels onze tools helpen inzicht te verkrijgen voordat je dit soort financiële instrumenten zou willen gebruiken. Het is van belang dat je de marktbeweging goed begrijpt en een grondige analyse toepast die de risico’s beperkt. Daarnaast is het van belang rekening te houden met de kosten en eventuele nadelen van dit soort derivaten.

Al met al lastige materie, maar hopelijk hebben we je iets wijzer kunnen maken in de wereld van goud hedging.