Goud Koers

Goudkoersen, ook wel goudprijs (zie voor actuele goudprijs: link actuelegoudprijs..), verwijst naar de actuele prijs van goud. De goudprijs is onderhevig aan veranderingen door vraag en aanbod op de edelmetaalmarkt wereldwijd.

Beleggers en handelaren houden deze goudkoersen nauwlettend in de gaten en maken aan de hand van deze bewegingen beslissingen voor hun beleggingen en handelstransacties.

Huidige goud koersHet fluturereren van de goudkoers

Wanneer de vraag toeneemt zal de prijs stijgen en indien de vraag afneemt de vraag dalen. Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn economische onzekerheid, geopolitieke ontwikkelingen en inflatie. Goud wordt hierdoor vaak beschouwd als inflatiehedge. Dat wil zeggen dat beleggers hun vermogen tegen waardevermindering in valuta’s willen beschermen door goud te kopen. Bij toenemende inflatie kan de goudprijs stijgen.

Rentetarieven hebben echter wel invloed op de kosten van het aanhouden van goud. Dit worden rentevoeten genoemd. Wanneer rentetarieven stijgen, kan de te verdienen rente op rentegevende activa als obligaties aantrekkelijker zijn dan goud aanhouden, waardoor de vraag naar goud kan afnemen. Beleggers en speculanten kunnen prijsschommelingen teweeg brengen door op sentimenten te speculeren. Deze positieve of negatieve handelingen beïnvloeden zo de huidige goudprijs. Ook centrale grote banken hebben een aandeel in deze prijsbepaling. De aankopen van centrale banken kunnen de prijs opvoeren door goud te kopen of verkopen vanuit hun reserves.

Hoe de prijs van goud wordt bepaald

Deze aandelenprijzen worden continu bijgewerkt en weerspiegelen zo de waarde en marktperceptie van een bedrijf.

Een koerswinstverhouding (P/E-ratio: Price To Earnings-ratio) is een veelgebruikte financiële maatstaf die gebruikt wordt om de waarde van een aandeel te bepalen en te analyseren om zo de winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen. Deze tool wordt vaak gebruikt door beleggers om te beoordelen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is.

De P/E-ratio bereken je door de huidige marktprijs van een aandeel te delen door de winst per aandeel (WPA). De huidige marktprijs is de daadwerkelijke prijs waarvoor een aandeel wordt verhandeld op de markt.

Aan de hand van de P/E-ratio kun je een aantal inzichten krijgen. Een lage P/E-ratio duidt over het algemeen op een goedkoper aandeel, terwijl een hoge P/E-ratio een aandeel duurder wegzet. Beleggers vergelijken de aandelen met die uit dezelfde sector om te bepalen of het aandeel goedkoop of duur is.

Daarnaast kan een hoge P/E-ratio verwachtingen creëren van toekomstige groei en hogere winsten terwijl een lage P/E-ratio eerder duidt op zorgen over risico’s en onzekerheden in verband met een bedrijf. Middels de P/E-ratio valt ook te beoordelen of een dividendrendement hoger of lager is in vergelijking met andere investeringsmogelijkheden.

Let wel: de interpretatie van de P/E-ratio is afhankelijk van de context en de soort branche. Niet iedere bedrijfstak heeft een gelijkwaardige hoogte vanwege de verschillen in groei, winstgevendheid of risico’s.

Hoewel de P/E-ratio een zeer nuttige maatstaf is, kun je deze tool niet als enige criterium gebruiken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Kijk hiernaast ook naar financiele – en bedrijfsfundamenten als marktomstandigheden, groeipotentieel, schuldniveau en de concurrentiepositie die een bedrijf bezit.

De goudprijs is vaak met de waarde van de Amerikaanse dollar gecorreleerd. Wordt de dollar sterker dan zal de goudprijs naar alle verwachting dalen en vice versa. Deze dollarwisselkoers ontstaat doordat goud wereldwijd in dollars verhandeld wordt. Wanneer de dollar stijgt, maakt dit goud voor beleggers met andere valuta ook duurder. Let daarom op wanneer je actie onderneemt.

Meer informatie over de goudkoers